sales & service  
  销售与服务  
 
    销售业绩
大连全德重工装备有限公司设备制造部分业绩     2012-08-20

 

序号 设备名称 主要尺寸 主体材质 单位
1 重油汽化炉 φ2600×30×15000 12CrMo/16MnR  柳州化肥厂
2 浓硝高压釜 φ990×25 工业高纯铝99.98%   安徽化肥厂
3 浓硝漂白塔 φ1000×8 工业高纯铝99.98%   安徽化肥厂
4 变换炉 φ3000×30×20000 12CrMo/16MnR  柳州巨峰化肥厂
5 合成塔内件 φ1000×16×11000 321/304  柳州巨峰化肥厂
6 发生炉平套锅炉 φ4002×22×2065 20g 迁安化肥厂
7 蒸汽煅烧炉 φ3000×30000 Q235A/16MnR 大化工业公司
φ2500×27000 Q235A/16MnR
φ1200×20000 Q235A/16MnR
8 液氨致冷 钛外冷器 φ2000×6000×20 16Mn/TA2 大化工业公司
9 废热锅炉 φ1800×22×7360 16MnR /304 大化工业公司
10 氧化炉(立式) φ2500 321/25-20 安徽化肥厂
11 硝酸吸收塔(筛板) φ2000筛板δ=2 φ2 孔径 321 柳州化肥厂
12 发烟硝酸吸收塔 φ2000、V=20.8M3 LG1 安徽化肥厂
13 高压釜(立式) φ1000 20g/LG1 安徽化肥厂
14 漂白塔(立式) φ800 上塔LG1、下塔C 8 安徽化肥厂
15 氯化塔(填充式) φ3000、V=100M3 321 安徽化肥厂
16 甲醇洗涤塔 φ2000×44×56000 3.5Ni 天津碱厂
17 环管反应器 φ609×16 SA-672 C22  C70 济南炼油厂
18 氢气汽提塔 φ1000/φ800×14498×16 09MnNiDR 北京石油化工公司
19 重整进料立式换热器 φ1100/900×15764×24/18/16 11/4Cr-05Mo15CrMo 阿尔及利亚炼油厂
20 反应流出物/反应进料换热器 φ700×5794×34 21/4Cr-1Mo+堆焊 北京燕化公司
21 氨分离器 φ2000×112 20MnMo锻、16MnR  柳州巨峰化肥厂
22 板式换热器 φ1689×434×560 OCr18Ni9Ti  柳州巨峰化肥厂
23 闪蒸罐 φ4600×9728 09MnNiD  柳州巨峰化肥厂
24 生产分离器 φ3600×13480×32 SA516-GR70  柳州巨峰化肥厂
25 合成反应器 φ4600×8000×2500 20R  柳州巨峰化肥厂
26 脱硫塔 φ20800×4250×4250 316L 柳州化肥厂
27 反应气体冷却器 φ2800×113.77×70 15MO/16MnR 吉化公司
28 合成气/锅炉给水换热器 φ1050×6874×66 15GrMoRSA213T22 吉化公司
29 水合反应器 φ2600×30000×(86+6) SA516GR70+904L  哈尔滨炼油厂
30 甲烷化炉 φ3200×6089×38 12Cr2Mo1R 辽阳化工厂
31 合成水冷器 φ2000×11626×16 16MnR OCr18Ni9 辽阳化工厂
32 锅炉给水预热器 φ800×7217×48 16MnR OCr18Ni9 吉化公司
33 加氢精制反应器 φ3013×99 2.25Cr1Mo 洛阳石化公司
34 高压分离器 φ2200×130/80 20锻SA516Cr.55 吉化公司
35 E-202偏铝冷却器 φ450×8×1946 316L 郑州铝厂
36 CO2再生塔 φ3800×35200×12 OCr18Ni9 安徽化肥厂